Condicions d'ús

Informació General:

Vip District S.L d'ara endavant “Vip District”, és el titular d'aquest lloc web i de les presents condicions generals accés i ús del Portal, d'ara endavant, Condicions d'ús.

Vip District és un servei que ha contractat CatSalut per a donar serveis al personal d'entitats integrades en el SISCAT. CatSalut només rebrà informació estadística. Així mateix, l'accés al servei ofert per Vip District està supeditat al fet que l'usuari continuï sent personal d'una entitat integrada en el SISCAT.

L'accés, registre i ús d'aquest lloc web és voluntari i sense cost per a l'usuari i atribueix a qui accedeixi la condició d'usuari registrat.

El portal està subjecte a les normes i condicions que s'especifiquen a continuació. El fet de registrar-se en el mateix implica que s'accepta expressament aquestes condicions.

Es recomana que les següents condicions siguin llegides detingudament abans de dur a terme qualsevol acció, disposant l'usuari a la seva disposició, en cas de tenir algun dubte, queixa o reclamació la següent adreça de correu electrònic: info@vipdistrict.com

Definicions:

Lloc web: Pàgines titularitat de Vip District , allotjades sota diversos dominis a través de les quals s'ofereixen les promocions ofertes pels nostres proveïdors.

Oferta o promoció: Ofertes o promocions realitzades pels nostres proveïdors, que estaran subjectes en últim terme a les pròpies condicions fixades per ells mateixos, i que són divulgades a través del lloc web.

Compte Vip: El Compte Vip és una guardiola virtual en la qual s'acumulen euros d'algunes de les compres online que apareixen en el lloc web de Vip District . Amb els euros del teu compte vip pots realitzar altres compres de promocions o sol·licitar una transferència del saldo al teu compte corrent personal, sense comissions.

Període de confirmació del saldo: Lapse de temps que transcorre des que l'usuari realitza la compra fins que el proveïdor confirma a Vip District  que aquesta s'ha dut a terme correctament i que es pot transferir l'import del descompte al Compte Vip de l'usuari. Aquest període pot ser variable depenent de cada proveïdor i de circumstàncies de la compra com per exemple la data de check-out en cas de reserves d'hotels.

Saldo confirmat: Estat de la transacció, on el proveïdor ha confirmat a Vip District  que la compra s'ha efectuat correctament per l'usuari i que permet efectuar el reemborsament dels imports corresponents als percentatges descomptats en les compres efectuades.

Proveïdors: marques amb les quals Vip District  ha arribat a acords per oferir descomptes preferents mitjançant la nostra web.

Objecte del servei:

Vip District  posa a la disposició de l'Usuari Registrat, a través del lloc web, ofertes i promocions dels proveïdors, amb condicions més avantatjoses que les habituals de mercat a les quals l'usuari haurà d'accedir per a la seva compra sempre a través de la web de Vip District .

Condicions d'Ús

L'usuari haurà de registrar-se en el lloc web i acceptar els cookies tècniques que siguin imprescindibles per a la navegació (que es defineixen en la política de cookies). Una vegada complerts aquests requisits, només haurà de clicar sobre la promoció que desitgi contractar la qual podrà fer-se efectiva mitjançant qualsevol de les possibles formes de bescanvi que es troben disponibles.

En les condicions particulars de cada promoció s'especificarà el tipus de bescanvi de la mateixa, que poden ser les següents:

  • Compra Online: Les compres es realitzen a la web de l'oferta. A fer clic en el botó “compra online” el sistema et redirigeix a la web de compra online seleccionada. En algunes ofertes, per aplicar el descompte s'haurà d'introduir el codi promocional que apareix en el detall de l'oferta.
  • Compra directa: les compres es realitzen directament des de la web del club, solament amb fer clic en “compra directa” apareix la pàgina de compra del producte seleccionat.
  • Cupó: Descomptes impresos en paper, per bescanviar en tenda física. Per poder accedir a aquestes compres és important que t'identifiquis com a beneficiari mitjançant el cupó imprès i la presentació d'un document identificatiu.
  • Cupó mòbil: Cupons de descompte en el mòbil, bescanviables en tendes físiques. Per poder accedir a aquestes compres és important que t'identifiquis com a beneficiari mitjançant el cupó mòbil i la presentació d'un document identificatiu.
  • Cashback: Al moment de realitzar la compra, l'usuari pagarà el preu normal de la compra i posteriorment l'import corresponent al percentatge del descompte apareixerà en el Compte Vip de l'usuari. En aquest moment, l'usuari podrà decidir la destinació d'aquest import i si destinarà el mateix a compres posteriors o si sol·licita l'ingrés del mateix en el seu compte corrent. En cas de triar la segona opció, l'usuari haurà de tenir en compte que serà necessari que l'import mínim, per poder dur a terme aquesta transferència, haurà de ser de 10€.

Si la compra es realitza directament des de la App del propi proveïdor o des del seu lloc web de forma directa, el descompte no serà aplicable a la compra, per la qual cosa aquest import no es veurà reflectit en el Compte Vip de l'usuari.

Totes les promocions ofertes per Vip District  estan subjectes als termes i condicions establerts pel proveïdor final, els quals hauran de consultar-se detingudament per part de l'usuari abans de realitzar la compra.

Vip District  compta amb proveïdors de reconeguda solvència. No obstant això, qualsevol discrepància que sorgeixi a causa del servei prestat pel proveïdor haurà de ser resolta entre tots dos a causa que Vip District  no intervé en la relació comercial entre l'usuari i proveïdor.

Per a qualsevol incidència que tingui l'usuari respecte dels serveis prestats per Vip District  podrà dirigir-se al nostre servei d'atenció al client en el telèfon 900670266.

Obligacions de l'usuari:

L'Usuari es compromet a utilitzar el servei ofert per Vip District  d'acord a les instruccions indicades en aquestes condicions i a les disposicions legals vigents.

L'usuari es compromet a utilitzar de bona fe i de manera adequada el servei ofert per Vip District  així com els continguts facilitats en el Lloc web i a no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o que puguin causar algun perjudici per a tercers.

Baixa voluntària de l'usuari:

A qualsevol moment l'usuari podrà donar-se de baixa del servei ofert per Vip District , enviant un correu electrònic a la següent adreça info@vipdistrict.com o cridant al telèfon 900670266 comunicant la seva voluntat expressa de donar-se de baixa del servei.

Serà responsabilitat de l'usuari sol·licitar també el rescat de l'import confirmat del seu Compte Vip, prèviament a la sol·licitud de baixa del servei.

Una vegada rebuda la sol·licitud de baixa de l'usuari, Vip District  procedirà a donar de baixa del servei a l'usuari sol·licitant en un termini de 48h.

Efectes de la Baixa voluntària de l'usuari:

Una vegada tramitada la baixa, Vip District  no garanteix en cap cas que vostè pugui revertir la situació ni que pugui recuperar els imports que quedin pendents en el seu Compte Vip i que no hagués sol·licitat amb anterioritat.

Cancel·lació del servei per part de les entitats contractants:

Si per qualsevol circumstància CatSalut decidís finalitzar la relació contractual amb Vip District  o aquesta acabés per les causes previstes en el propi contracte, els usuaris rebran una comunicació informativa d'aquesta situació per part de Vip District  o de l'empresa promotora del programa i podran sol·licitar, durant el període de 30 dies des de la data de recepció de la mateixa, el reintegrament de l'import total confirmat que tinguessin encara en el seu Compte Vip, per les vies previstes a l'apartat “baixa voluntària de l'usuari”.

El desconeixement del contingut de la comunicació informativa per part dels usuaris, no serà oposable una vegada transcorregut el període fixat en el paràgraf anterior ja que la data de finalització del servei romandrà inalterable independentment que l'usuari hagi llegit o no la comunicació. Això comportarà que si hi ha saldos confirmats dels quals no s'hagi sol·licitat el reintegrament o si existeixen imports encara no confirmats en finalitzar el termini establert aquests no seran recuperables.

Vip District , una vegada rebuda la sol·licitud de reintegrament de l'import confirmat, que figurés com a pendent de rescat en el compte Vip dels usuaris sol·licitants, procedirà a reintegrar-la en un període de 72h restant a aquesta quantia les despeses bancàries i d'administració que es poguessin generar en l'operació.

Dret d'exclusió:

Vip District  es reserva el dret a retirar i/o a denegar, sense previ avís, l'accés al servei als usuaris en cas que aquests facin un ús inadequat o fraudulent del mateix.

Garantia i responsabilitat:

Respecte dels productes i serveis adquirits o contractats, en tractar-se d'una relació comercial directa entre els proveïdors i l'usuari, Vip District  no es fa responsable dels possibles incompliments en què incorri qualsevol proveïdor, o de les possibles disconformitats que puguin presentar els productes o serveis que aquests comercialitzen. Cada proveïdor disposa de les seves pròpies condicions de venda, per la qual cosa es recomana una lectura de les mateixes amb deteniment abans de procedir a realitzar qualsevol operació.

La publicació d'una oferta o promoció de forma errònia per part de Vip District , sobre el percentatge o import del descompte a aplicar per algun proveïdor, ocasionarà que Vip District  sufragui la diferència de l'error, sempre que l'usuari no actuï de mala fe, l'import no superi els cinquanta euros i el 5% del total del descompte de la compra i l'usuari no hagi rebut de Vip District , o del proveïdor, avisos que indiquin un import de descompte diferent.

En cas de produir-se per part de l'usuari desistiment de la compra o servei contractat amb els nostres proveïdors, Vip District  no acumularà descompte corresponent en el Compte Vip de l'usuari registrat, o la descomptarà de la mateixa en cas de ja haver-se dut a terme.

En aquest lloc web l'usuari pot trobar enllaços a altres pàgines web, principalment de proveïdors, mitjançant bàners, links o un altre tipus de botons que són gestionats per tercers. Vip District  no té facultat per controlar els continguts facilitats per altres llocs web als quals s'estableixen enllaços des d'aquest Lloc. Per tant, Vip District  no assumeix responsabilitat alguna sobre qualsevol aspecte relatiu a aquestes pàgines Web a les quals s'enllaça des d'aquest Lloc ni garanteix que aquests enllaços puguin estar exempts de virus o altres elements que puguin produir danys en els sistemes informàtics o arxius de l'usuari.

En sentit contrari, Vip District  tampoc assumeix responsabilitat alguna pels continguts de les pàgines Web que puguin dirigir enllaços cap a aquest Lloc web o fer referència al mateix que incloguin opinions sobre el Lloc de Vip District  i que puguin induir a error als usuaris d'aquestes pàgines Web sobre els serveis de prestats per Vip District .

Protecció de Dades:

Les dades de caràcter personal que l'usuari faciliti per al registre es tractessin d'acord a les finalitats establertes en la política de privacitat de Vip District. Llegeixi amb atenció dit document abans de procedir al registre en el Lloc.